Načítání...
  |  
Uživatel:   Heslo:
  |  
...škola bez hranic...

Základní škola, Znojmo,
náměstí Republiky 9Sponzoři
 

 

Optika Hýblová

 

G-MEDA s.r.o.

Zřizovatel
Město Znojmo
www.znojmocity.cz
 
 
 

Školní družina

 

  • Jitka Přibilová
  • tel.: 515 221 511 (školka), 732 976 684 (park)
  • e-mail: skolni.druzina@zsrepubliky.cz
     

Informace

V naší školní družině je zapsáno 180 dětí a svůj volný čas tráví v 6 odděleních. Provoz je od 6:00-17:00 hodin.

Výchovné programy jsou zaměřeny na rozvoj zájmu dětí jak v oblasti estetické, hudební, dramatické i sportovní.

Umožňujeme dětem návštěvu plavání, bruslení, turistické vycházky, rukodělné práce, vaření,

logopedickou prevenci; zajišťujeme praxi studentům SPgŠ apod.


Pořádáme pro děti různé akce jako je karneval, sportovní odpoledne, pálení čarodějnic, Mikulášskou besídku a jiné zajímavosti.

Různorodou nabídkou programů rozvíjíme zájmové aktivity dětí.

KROUŽKY PŘI ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
školní rok 2018 / 2019
Pondělí      
Logopedický 15:00 - 16:20 1.B , 2.tř vych. Kostrhounová 
Logopedický 15:00 - 16:00 1.A , 3.tř. vych. Jílková 
Taneční  l. 15:00 - 16:00 1. - 3.tř. vych. Gorčíková 
Pohádkový detektiv 14:30 - 16:00 2. - 4.tř. vych. Michálková 
Úterý      
Taneční  ll. 15:00 - 16:00 2.tř. vych. Gorčíková 
Veselá barvička 14:50 - 15:50  3. - 4.tř. vych. Michálková 
Středa      
Bruslení 13:00 - 15:10 2.B -1.tř. vych. Přibilová 
Čtenářský 15:00 - 16:30 2. - 3.tř. vych. Jílková 
Malý badatel 14:30 - 16:00 1. - 3.tř. vych. Kejzlarová 
Čtvrtek      
Šikulové 15:00 - 16:50 2.-4.tř. vych. Přibilová 
Šikovné ručičky 15:00 - 16:50 dívky 1.B,4.B vych. Kostrhounová 
Veselá barvička 15:00 - 16:00 1.-2.tř. vych. Kejzlarová

 

Úhrada příspěvku za pobyt v ŠD:

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 stanovila příspěvek dle kalkulace ve výši Kč 110,- měsíčně.

Hrazení příspěvku – vyberte si z následujících možností:

měsíčně hotově pokladnou ZŠ Znojmo: 

platbu proveďte v pondělí v prvním nebo druhém týdnu měsíce v době od 6.30 do 11.30 a od 12,30 do 14.30 v kanceláři školy.

převodem z účtu:

platba z jiného účtu na č. ú. školy – 686908514/0600 a VS (variabilní symbol) tvořený prvními 6 číslicemi rodného čísla dítěte.

Tedy variabilní symbol (VS) = rodné číslo dítěte (bez čísla za lomítkem). Např. dítě s RČ 910215/4718 uvede VS 910215.

 
 
 

© Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
editor: editor@zsrepubliky.cz | správce: spravce@zsrepubliky.cz
webmaster: Ivo Pisařovic