Načítání...
  |  
Uživatel:   Heslo:
  |  
...škola bez hranic...

Základní škola, Znojmo,
náměstí Republiky 9Sponzoři
 

 

Optika Hýblová

 

G-MEDA s.r.o.

Zřizovatel
Město Znojmo
www.znojmocity.cz
 
 
 

Výchovné poradenství

Informace o přijímacím řízení

Na této stránce bych chtěla informovat žáky, kteří letos ukončí školní docházku na naší škole a rozhodují se, kam dále, o všech termínech, akcích a dalších, pro ně důležitých skutečnostech.

V případě potřeby mě můžete kontaktovat na tel. čísle 515 22 47 67.

Konzultační hodiny jsou:

 středa 9.00-10.00

čtvrtek 12.45-13.45

vých. poradce školy Simona Škaroupková

 

Přijímací řízení ve školním roce 2018/19

Důležité odkazy:

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

www.cermat.cz/prijimaci-rizeni

www.atlasskolstvi.cz

Odevzdání přihlášek:

Zákonný zástupce odevzdá 1-2 přihlášky (stejně vyplněné a potvrzené ředitelem ZŠ)  řediteli gymnázia, SOŠ, SOU do:

Ø  30. 11. na umělecké školy

Ø  1. 3.     na gymnázia, SOŠ, SOU

Kritéria přijímacího řízení:

zveřejní ředitelé gymnázia, SOŠ, SOU + 2 termíny přijímacího řízení (pokud má škola navíc vlastní přijímací zkoušky) + další skutečnosti (např. účast na olympiádách) na webových stránkách školy  do:

Ø  30. 10. na umělecké školy

Ø  31. 1. na gymnázia, SOŠ, SOU

Ø  !  žák si vybere 1 ze dvou termínů a uvede ho na přihlášku

Ø  !  stejný termín přijímacího řízení na dvou různých školách není důvodem pro vyhlášení náhradního termínu

Přijímací řízení:

Ø  2.1. - 15. 1.       talentové zkoušky na umělecké škole

Ø  2.1. - 15. 2        talentové zkoušky na gymnázia se sportovní přípravou

Ø  15.1. - 31. 1.     talentové zkoušky na konzervatoře

Ø  22.4. - 30. 4.     přijímací zkouška na SOU s výučním listem ( i zde může žák v tomto termínu konat zkoušku)

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NA GYMNÁZIA a SOŠ

Ø  !!! termín si žák nevybírá (je daný):   12.4. a 15.4.   čtyřletý typ studia

                                                                  16.4. a 17.4.   šestiletý a osmiletý typ studia

Ø  každý žák může zkoušku konat 2x, počítá se mu lepší výsledek, nesmí být menší než 60% (v 1. termínu žák vykoná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na 1.místě a v 2.termínu ve škole, která je na přihlášce uvedena na 2.místě)

Ø  !!! pokud střední škola má navíc vlastní přijímací zkoušku, žák si vybere jeden ze dvou termínů (12.4. – 28.4.) a uvede ho na přihlášku

Ø  pokud žák nevyužije možnosti konat zkoušku 2x, tak mu je automaticky započítán výsledek z 1.termínu na obě školy

Ø  pokud se žák pro vážné důvody nemůže dostavit na přijímací zkoušku, písemně se do 3 dnů od řádného termínu omluví řediteli dané školy (náhradní termín přijímací zkoušky: 13.5. a 14.5.)

Rozhodnutí o přijetí:

Ø  ředitel gymnázia, SOŠ, SOU ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení nebo do 2 dnů po konání 2. termínu přijímacího řízení a poté zveřejní rozhodnutí přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí

Ø  bez přijímacích zkoušek ředitel zveřejní rozhodnutí nejdříve 22. 4., nejpozději 30.4.

Zápisový lístek:

Ø  ředitel ZŠ vydá pouze 1 (vede evidenci)

Ø  !!!  do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdá zákonný zástupce řediteli gymnázia, SOŠ, SOU. Nebude-li v tomto termínu zápisový lístek doručen, může ředitel místo obsadit jiným uchazečem.

Ø  zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze 1x, podruhé ho lze použít, pokud byl žák přijat na základě odvolání nebo pokud byl přijat na školu s talentovou zkouškou a následně i na školu bez talentové zkoušky

Možnosti v případě nepřijetí:

Ø  odvolání do  !!!  3 pracovních dnů od doručení nepřijetí

Ø  odvolání s žádostí o možnost posouzení o přijetí na volná místa ( autoremedura)

podat si neomezený počet přihlášek na  2.termín (případně další termíny) přijímacího řízení, pokud jsou volná místa, rozhodnutí o přijetí se zveřejní bez zbytečného

                                             

 
 
 

© Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
editor: editor@zsrepubliky.cz | správce: spravce@zsrepubliky.cz
webmaster: Ivo Pisařovic