Škola Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy

Důležité odkazy

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

https://www.vyberskoly.cz/skoly

https://prijimacky.cermat.cz/

V letošním školním roce 2023/24 s největší pravděpodobností dojde k zásadní úpravě systému přijímacího řízení, prosím sledujte změny. 
Níže uvedené údaje jsou platné k 15. září 2023, aktualizované jsou zatím pouze termíny přijímacího řízení.

Podávání přihlášek

Výchovný poradce školy připravuje dle vámi dodaných údajů přihlášku na střední školu a zajistí podpis ředitele. 
Obvykle zákonný zástupce odevzdá přihlášky řediteli gymnázia, SOŠ, SOU do:

 • 30. listopadu 2023 na umělecké školy (talentová zkouška) a sportovní gymnázia,
 • 1. března 2024 na gymnázia, SOŠ, SOU.

Kritéria přijímacího řízení

 • Obvykle zveřejňují ředitelé uměleckých škol a sportovních gymnázií do 31. října 2023 a gymnázií, SOŠ, SOU na webových stránkách škol do 31. ledna 2024.

 • Stejný termín přijímacího řízení na dvou různých školách není důvodem pro vyhlášení náhradního termínu.

 • Jednotná přijímací zkouška má váhu min. 60 % (u gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %).

Termíny přijímacího řízení

 • 2. 1. – 15. 2. 2024 talentové zkoušky na umělecké školy a gymnázia se sportovní přípravou
 • 12. 4. a 15. 4. 2024 jednotná přijímací zkouška
 • 16. 4. a 17. 4. 2024 jednotná přijímací zkouška na šestiletá a osmiletá gymnázia

Jednotná přijímací zkouška na gymnázia a SOŠ (jednotnou přijímací zkoušku konají pouze žáci hlásící se na maturitní obory)

 • Termín: 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024
 • Pokud žáci podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a tov 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a ve druhém termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud žák podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. 
 • Pokud se žák pro vážné důvody nemůže dostavit na přijímací zkoušku, písemně se do 3 dnů od řádného termínu omluví řediteli dané školy (náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je 29. 4. a 30. 4. 2024).

Školní přijímací zkouška na gymnázia a SOŠ

 • Pokud se tato zkouška koná, žák vybírá a uvádí termín zkoušky do přihlášky.

Seznam přijatých uchazečů

 • SOU s výučním listem zveřejňují seznam obvykle na konci dubna, termín ještě nebyl pro letošní školní rok vydán.

 • SOŠ a gymnázia zveřejňují do 2 pracovních dnů od doručení výsledků jednotné přijímací zkoušky.

 • V případě nepřijatých uchazečů ředitel odesílá rozhodnutí o nepřijetí zákonným zástupcům.

Zápisový lístek

 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu nastoupit na střední školu. Vydává ho základní škola.

Možnosti v případě nepřijetí

 • Odvolání do 3 pracovních dnů od doručení nepřijetí.

 • Odvolání s žádostí o možnost vydání nového rozhodnutí (posouzení o přijetí na uvolněná místa).

 • Podat si neomezený počet přihlášek na 2. termín (případně další termíny) přijímacího řízení, pokud jsou volná místa, rozhodnutí o přijetí se zveřejní bez zbytečného odkladu. 

V případě dotazů kontaktujte výchovnou poradkyni – osobně v době konzultací, emailem vychovny.poradce@zsrepubliky.cz, přes Bakaláře nebo na tel. 515 224 767.

V případě dotazů kontaktujte výchovnou poradkyni – osobně v době konzultací, e-mailem vychovny.poradce@zsrepubliky.cz, přes Bakaláře, Teams nebo na tel. 515 224 767.

AKTUÁLNĚ
07.12. 8.50 - 10.45: Preventivní program: Emoce 5. A
07.12. 8.50 - 10.45: Preventivní program: Emoce 5. B
07.12. 8.50 - 10.45: Preventivní program: Třída jako team 1. A
07.12. 10.00 - 11.00: Beseda s režisérem seriálu Krysáci panem Podolským 3. A, 3. B
07.12. 10.50 - 13.30: Preventivní program: Třída jako team 6. A
07.12. 10.50 - 13.30: Preventivní program: Třída jako team 6. B
07.12. 10.50 - 13.30: Preventivní program: Třída jako team 6. C
07.12. 13.00: Mikulášská diskotéka ŠD
07.12. 13.15: Jednání žákovského parlamentu
09.12. 8.30 - 11.00: Generálka na vánoční koncert Libohlásku + HŠ YAMAHA
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie